Stotra

आरती: भगवान परशुराम Bhagwan Parashuram Aarti, Stotra, Stuti Jayanti

भगवान परशुराम हे भगवान विष्णूंचा सहावा अवतार समजले जातात. त्यांचा जन्म जमदग्नी व रेणुकामाता यांच्या पोटी वैशाख शुक्ल तृतीयेला (अक्षय्य तृतीयेला) झाला.     अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः । इदं ब्राह्मम् इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ।। अर्थः चार वेद मुखोद्गत आहेत (संपूर्ण ज्ञान) आणि पाठीवर बाणासह धनुष्य आहे (शौर्य) – म्हणजेच ब्राह्मतेज आणि …

आरती: भगवान परशुराम Bhagwan Parashuram Aarti, Stotra, Stuti Jayanti Read More »

कालभैरवाष्टकम् – Kalabhairava Ashtakam – Kalabhairava Stotram

कालभैरवाष्टकम् श्री गणेशाय नमः देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे॥ १॥ भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् । कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिका पुराधिनाथ कालभैरवं भजे॥२॥ शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् । भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिका पुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥३॥ भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् । विनिक्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥४॥ धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् । स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ …

कालभैरवाष्टकम् – Kalabhairava Ashtakam – Kalabhairava Stotram Read More »

कार्तिक स्वामीं स्तोत्र – प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र – Kartik Swami Stotra | Pradnya Vivardhan Stotra

Kartikeya Stotra or Kartik Swami Stotram is also known as Pradnya Vivardhan Stotram.   श्री गणेशाय नमः श्री स्कंद उवाच – योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनंदनः | स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शंकरसंभवः || गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः | तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिस्च षडाननः || शब्दब्रह्म समुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः | सनत्कुमारो भगवान् भोग मोक्ष फलप्रदः || शरजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्ति …

कार्तिक स्वामीं स्तोत्र – प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र – Kartik Swami Stotra | Pradnya Vivardhan Stotra Read More »

देवी कवच – दुर्गा कवच श्लोक | Devi Kavach Shlok – Durga Kavacham lyrics

देवी कवच – दुर्गा कवच श्लोक | Devi Kavach Shlok – Durga Kavach lyrics ॥अथ श्री देव्याः कवचम्॥ ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, चामुण्डा देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम्, दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम्, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥ मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्‌गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह॥१॥ ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। देव्यास्तु …

देवी कवच – दुर्गा कवच श्लोक | Devi Kavach Shlok – Durga Kavacham lyrics Read More »

बया दार उघड – Aadishakti Bhavani Stotra

बया दार उघड – Aadishakti Bhavani Stotra   नमो आदिमाया भगवती । अनादि सिध्दमूळ प्रकृति ॥ महालक्ष्मी त्रीजगती । बया दार उघड, बया दार उघड ॥१॥ हरिहर तुझे ध्यान करिती । चंद्रसुर्य कानी तळपती । गगनी ते तारांगणे रुळती । तेवी भांगी भरिले मोती ॥ बया दार उघड ॥२॥ नवखंड पृथ्वी तुझी चोळी । सप्तपाताळी …

बया दार उघड – Aadishakti Bhavani Stotra Read More »