navratri

माहुर गडावरी ग तुझा वास – Mahur Gadavari Tuza Vaas

माहुर गडावरी ग माहुर गडावरी ग तुझा वास । भक्त येती ते दर्शनास ॥ धृ॥ पिवळे पातळ ग पिवळे पातळ बुट्टीदार अंगी चोळी ती हिरवीगार । पितांबराची ग पितांबराची खोविली कास ॥ भक्त येती ॥ बिंदी बिजवरा गं बिंदी बिजवरा गं भाळी शोभे । काफ बाल्याने कान ही साजे । इच्या नथेला ग इच्या नथेला …

माहुर गडावरी ग तुझा वास – Mahur Gadavari Tuza Vaas Read More »

सत्वर पाव गे मला – Satvar Paav Ga Mala

सत्वर पाव गे मला । भवानी आई रोडगा वाहिन तुला ॥ १ ॥ सासरा माझा गावी गेला । तिकडेच खपवी त्याला ॥ २ ॥ सासू माझी जाच करिते । लौकर निर्दाळी तिला ॥ ३ ॥ जाऊ माझी फडफड बोलति । बोडकी कर गं तिला ॥ ४ ॥ नणंदेचे पोर किरकिर करिते । खरूज होऊ दे …

सत्वर पाव गे मला – Satvar Paav Ga Mala Read More »

श्री नवरात्री देवीची आरती – उदो बोला उदो अंबा बाई माउलीचा हो – Navratri Aarati – Udo bola Udo Amba Bai Maulicha Ho

श्री नवरात्री देवीची आरती – उदो बोला उदो अंबा बाई माउलीचा हो – Navratri Aarati – Udo bola Udo Amba Bai Maulicha Ho