Devichi bhajane

आरती: लोलो लागला अंबेचा Lolo Lagla Ambecha – Devi Bhakti Geet – Aarti

लोलो लागला अंबेचा Lolo Lagla Ambecha – Devi Bhakti Geet   लोलो लागला अंबेचा, भेदाभेद कैचा आला कंटाळा विषयाचा, धंदा मुळ मायेचा ।। ध्रु.।। प्रपंच खोटा हा, मृगपाणी घोरे फिरतो प्राणी। कन्या-सुत-दारा-धन माझे मिथ्या वदतो वाणी। अंती नेतील हे यमदुत। न ये संगे कोणी। निर्गुण रेणुका कुळदेवी जपतो मी निर्वाणी।। लोलो।।१।। पंचभूतांचा अधिकार केलासे सत्वर। …

आरती: लोलो लागला अंबेचा Lolo Lagla Ambecha – Devi Bhakti Geet – Aarti Read More »

माहुर गडावरी ग तुझा वास – Mahur Gadavari Tuza Vaas

माहुर गडावरी ग माहुर गडावरी ग तुझा वास । भक्त येती ते दर्शनास ॥ धृ॥ पिवळे पातळ ग पिवळे पातळ बुट्टीदार अंगी चोळी ती हिरवीगार । पितांबराची ग पितांबराची खोविली कास ॥ भक्त येती ॥ बिंदी बिजवरा गं बिंदी बिजवरा गं भाळी शोभे । काफ बाल्याने कान ही साजे । इच्या नथेला ग इच्या नथेला …

माहुर गडावरी ग तुझा वास – Mahur Gadavari Tuza Vaas Read More »

सत्वर पाव गे मला – Satvar Paav Ga Mala

सत्वर पाव गे मला । भवानी आई रोडगा वाहिन तुला ॥ १ ॥ सासरा माझा गावी गेला । तिकडेच खपवी त्याला ॥ २ ॥ सासू माझी जाच करिते । लौकर निर्दाळी तिला ॥ ३ ॥ जाऊ माझी फडफड बोलति । बोडकी कर गं तिला ॥ ४ ॥ नणंदेचे पोर किरकिर करिते । खरूज होऊ दे …

सत्वर पाव गे मला – Satvar Paav Ga Mala Read More »