मला आवडते वाट वळणाची Mala Aawadate Vaat Valanachi | Anand Modak

Music: Anand Modak
Lyrics: Kavi Anil
Singer(S): Ajay Gogavale

Mala Aawadate Vaat Valanachi

मला आवडते वाट वळणाची
दाट झाडीची नागमोडीची
ही अलीकडची नदिच्या थडिची
मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची
सरघसरणिची पायफसणीची
लवणावरची पानबसणीची
मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची
अशि भुलवणिची हुलकावणिची
सागवेळूच्या भर रानींची
मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची
जरा अडचणिची चढउतरणिची
घाटमाथ्याची ती पलीकडची
मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची
इथची तिथची कधिं कुणिकडची
क्षितिजाकडची पुढची पुढची
मला आवडते वाट वळणाची