Advertisement

गोव्याचे किना-याव Govyachya Kinaryav Lyrics | Romantic Koligeet | Love Song

Advertise

Govyachya Kinaryav Lyrics is new Romantic Koligeet. Starring Suhrud Wardekar and Siddhi Patne.

Music: Pravin koli, Yogita koli
Lyrics: Kumar Suresh Divekar
Singers: Shubhangi Kedar, Rajneesh Patel and Pravin koli
Music on:

Advertisement

Govyachya Kinaryav Lyrics

हैय्या हो. . . .

रुपेरी वालू , सोनेरी लाटा
त्याव माझ व्हरक तरतय
कोने देशी नेऊ , कोने गावी नेऊ
सांग तुझे मनान काय घरतय. . .

गोव्याचे किना-याव , नाखवा व्हरीन नेशील का ?
निले सागरी दुनियेची सफर देशील का ?

नको बघु अस , मनी होत कस
माझे कालजान भरली रं लाज
तुझे नजरच्या जाल्यामंदी
कालीज गुतल आज

गोव्याचे किना-याव , नाखवा व्हरीन नेशील का ?
गोव्याचे किना-याव , नाखवा बेगीन नेशील ना. .

इच्छा तुझे मनी. . येवो माझे ध्यानी
न सांगता समजल का ?
त्या गोव्याचे बाजारानु
हात हाती देशील का?

एैशे गोवे शहरान जरी नेशील संगान
एक हौस माझी पुरवाल का ?
माझे एकवीरा माऊलीच दर्शन घरवाल का ?

रुपेरी वालू , सोनेरी लाटा
त्याव माझ , व्हरक तरतय
कोने देशी नेशील , कोने गावी नेशील
सांग तुझे मनान काय चाल्लय. . .

कोने देशी नेऊ , कोने गावी नेऊ
सांग तुझे मनान काय घरतय. . .

 

Advertisement