ओंकार स्वरुपा Omkar Swarupa | Ganpati Aarti Sangrah

ओंकार स्वरुपा Omkar Swarupa

ओंकार स्वरुपा
सद्गुरु समर्था
अनाथाच्या नाथा
तुज नमो… तुज नमो
तुज नमो… तुज नमो

नमो मायबापा गुरुकृपाघना
तोडी या बंधना मायामोहा
मोहोजाळ माझे कोण नीरशील
तुजविण दयाळा सद्गुरुराया

सद्गुरुराया माझा आनंदसागर
त्रैलोक्या आधार गुरुराव
गुरुराव स्वामी असे स्वयंप्रकाश
ज्या पुढे उदास चंद्र रवी

रवी, शशी, अग्नि
नेणती ज्या रुपा
स्वप्रकाशरुपा नेणे वेद

एका जनार्दनी गुरुपरब्रम्ह
तयाचे पै नाम सदा मुखी
तुज नमो… तुज नमो
तुज नमो… तुज नमो


Ganpati Aarati Sangrah /Stotra / Mantra / Chalisa / Songs